Přípravka

MODRÁ                    ČERVENÁ                ORANŽOVÁ

1.Hačecký               1.Janák                   1.Hrádek Ja

2.Peřina                  2.Harmach              2.Tax T.

3.Tobiáš                  3.Čenovská             3.Haníková

4.Mirovský              4.Čiháková              4.Horáčková

5.Vokřál                  5.Farníková             5.Beranová

6.Pop                      6.Jarešová              6.Bittnerová

7.Michl                    7.Novotná K.           7.De Giorgi

8.Urban                   8.Marešová             8.Kaudlová

9.Engelthaler V.        9.Marešová             9.Němcová

10.Hrádek Jk.          10.Hrubá                10.Reischmann

11.Charvát              11.Marková             11.Vandasová

12.Krajíček              12.Stránská            12.Vocásková

13.Malina                13.Golejová             13.Vrbatská

14.Mrázek               14.Sokolovská          14.Znamenáčková

15.Neužil                 15.Kiapeš                15.Fialová

16.Pelant                 16.Turková              16.Krsková

17.Tax

18.Vomastek

19.Hačecká

20.Janoušová

21.Zbejvalová

22.Kuklová