O nás - Info

VOLLEYBALL NYMBURK

projekt „ Sportovní výchovy zaměřený na volejbal“ 

Volejbal má v Nymburce dlouhou tradici datovanou už příchodem volejbalu do Čech, a to od roku 1921. Od té doby byl volejbal nedílnou součástí společenského života v Nymburce až do současnosti. Nyní je volejbal v Nymburce opět na vzestupu, především v mládežnických kategoriích chlapců i dívek. Také volejbal dospělých se v Nymburce hraje na vysoké úrovni -  muži 1. liga a ženy krajský přebor I.třídy. Veškerá tato sportovní činnost je realizována klubem Volleyball Nymburk, který se stal jediným nástupnickým klubem bývalých volejbalových družstev v Nymburce - Sokola Nymburk, Lokomotivy Nymburk, Adély Nymburk, Rémy Nymburk a VK Nymburk. Klub Volleyball Nymburk přispívá k rozvoji výkonnostního volejbalu ve městě i okolí, a to především mládeže (chlapců i dívek) v návaznosti na dospělé kategorie.

Projekt „Sportovní výchovy zaměřený na volejbal“ je určen zejména pro děti a mládež ve věku od 6 let a přispívá k jejich pohybovému a sportovnímu rozvoji. Hlavním cílem projektu je fungující volejbalový klub a výchova mládeže. Účelem je organizování volného času dětí a mládeže v klubu i na školách se zaměřením na pravidelnou sportovní, tělovýchovnou aktivitu a zdravý životní styl.

Základem projektu je zapojit děti a mládež do sportovní aktivity a provádět pravidelnou sportovní činnost i jednorázové akce za pomoci odborně vzdělaných učitelů a instruktorů. V současnosti sdružujeme již na 150 dětí a mládeže (chlapců i dívek) ve 13 mládežnických týmech, které hrají pravidelné volejbalové soutěže. Financování klubu Volleyball Nymburk je zajištěno především podporou od města Nymburk, částečně ze Středočeského kraje a samozřejmě vlastními příjmy klubu. Toto spojení je nezbytným základem pro rozvoj sportovní činnosti dětí a mládeže ve městě.

Cílem projektu je podpora volejbalové přípravy nejen talentovaných dětí, ale i ostatních dětí se zájmem o pohyb a sport od přípravky, žákovské, kadetské a juniorské kategorie až po dospělé. Činnost projektu je zabezpečována prostřednictvím zapsaného spolku Volleyball Nymburk z.s. Dále klub zajišťuje chod 1. ligy mužů a KP-I žen v Nymburce.

Projekt navázal na systém vytvářený klubem VK Nymburk a Volleyball.cz, který fungoval od sezóny 2005-2006 let. Oba subjekty sloučily svoje úsilí do jednotného volejbalového celku v Nymburce v roce 2010 pod sdružení „Centrum sportu“ Nymburk, který byl následně v roce 2016 přejmenován na Volleyball Nymburk z.s. Klub Volleyball Nymburk vytváří podmínky pro smysluplné vyžití děti a mládeže ve volném čase. Zároveň tento projekt reprezentuje město Nymburk i ostatní kooperující subjekty.

  

Družstvo mužů Volleyball Nymburk – 1.liga

Tým mužů je nedílnou součástí projektu, který navazuje na tradiční „baštu“ mužského volejbalu TJ Lokomotiva Nymburk (Adélu Nymburk, Rému Nymburk). Mužský tým slouží pro děti a mládež zapojené do projektu jako motivační prvek, tzn. proč sportovat a mít svoje vzory v reálu přímo před sebou.

Tým mužů stabilizoval svoje postavení v 1.lize a stal se její nedílnou součástí. V posledních dvou letech je výsledkově velice úspěšný, v roce 2015 skončili muži na 3.místě v celkovém pořadí a v roce 2016 navázali na tento výsledek … Volejbal v Nymburce se tím dostává zpět mezi elitní volejbalové týmy v České republice.

 

Družstvo žen Volleyball Nymburk – krajský přebor 1.třídy

Družstvo žen se stalo v roce 2015 také součástí klubu Volleyball Nymburk a navazuje tak na úspěšné fungování družstva pod Lokomotivou Nymburk. Navíc za přispění všech zúčastněných se týmu podařilo postoupit do krajského přeboru I.třídy. Hned v úvodní sezóně 2015/16 družstvo překvapilo svými výkony a dosáhlo na skvělý výsledek v KP-I. Ženy dokázaly svoji úvodní sezónu proměnit ve vítězství a vybojovaly si postup do kvalifikace o 2.ligu !

 

Projekt „Sportovní výchova zaměřená na volejbal“ je realizovaný spolkem Volleyball Nymburk a poskytuje dětem a mládeži možnost sportovního vyžití, což je jeho hlavním cílem.

 

Projekt zajišťuje klub Volleyball Nymburk z.s. následovně: 

a)   Zajištění odborného dohledu nad tréninkovým procesem (šéftrenérem).

b)  Odborná pomoc při organizaci turnajů a mistrovských utkání mládežnických týmů.

c)   Prezentace projektu na internetových stránkách projektu www.volleyball.cz

d)   Zajišťuje haly a sportoviště pro všechny týmy.

e)   Zajišťuje odborné trenéry a instruktory.

Věříme, že tento projekt je natolik zajímavý, aby Vás zaujal při navázání partnerství mezi Vaší firmou a projektem klubu Volleyball Nymburk. Vzájemná spolupráce vytvoří podmínky pro smysluplné využití volného času pro děti a mládež.

Volejbal je moderním dynamickým sportem. Hra není kontaktní, a tím nutí všechny zúčastněné k maximální úrovni spolupráce. Také rozvíjí nejen herní dovednosti, ale i týmového ducha a cítění. Volejbal zároveň poskytuje hráčům i hráčkám nekonečné množství zábavy a zdravých emocí.

Ve světě je volejbal nejmasověji rozšířený kolektivní sport. I u nás navazuje na bohatou a úspěšnou tradici. Jedná se o sportovní odvětví, které je dostupné finančně jak začínajícím, tak pokročilým sportovcům.

Děkujeme za každou pomoc, která nám umožní realizaci společných plánů. 

Vojtěch Věchet – předseda Volleyball Nymburk z.s.