Počátky volejbalu

William G. Morgan
Jsou známy dvě různé verze počátků volejbalu. V neoficiální verzi se udává, že s volejbalem začali hasiči v Chicagu, kteří si krátili volné chvíle, kdy právě nehořelo, házením míče přes natažený provaz. Komu balon upadl na zem, dopustil se chyby. Kvůli zrychlení hry pak hráči zkoušeli míč odbíjet - a tak vzniklo nové sportovní odvětví. Oficiální verze pak říká, že volejbal vymyslel 9. února 1895 William G. Morgan z YMCA v Massachusetts (USA). K této verzi se přiklánějí i volejbalové učebnice vydané v USA i FIVB (Fédération Internationale de Volley-Ball). William C. Morgan, působil jako ředitel tělesné výchovy křesťanské organizace YMCA (Young Men Christian Association) na Hollyokské koleji, kde se intenzivně rozvíjela sportovní činnost mládeže.

Počátky volejbalu Volejbalové začátky popisuje takto: "Musím říci hned zpočátku, že jsem neznal žádnou hru, která by byla podobná odbíjené, a to, co jsem zavedl, bylo opřeno jen o zkušenosti a pokusy v tělocvičných třídách. Když jsem převzal cvičení, činnost vzrůstala a musel jsem hledat nějakou hru, která by se dala hrát v tělocvičně a byla přitom zajímavá, hlavně rekreačně. Košíková byla již zavedena, ale vyhovovala spíše mladším cvičencům. Pro starší pak byla příliš namáhavá a ostrá, a tak jsem hledal jinou hru, ve které by nebylo osobního styku hráče s hráčem. Nejdříve mě napadlo přenést do tělocvičny tenis. Ale když jsem uvážil, co všechno tenis potřebuje, jako rakety, míčky, síť a hlavně velkou plochu a že jen málo hráčů může tenis najednou hrát, upustil jsem od této myšlenky. Ale nepřipustil jsem vynechat síť, která by rozdělovala skupiny hráčů na dvě družstva. Na počátku jsme napjali síť asi 2 m vysoko, tj. nad hlavou dospělého člověka.

Počátky volejbalu Zkoušeli jsme hrát duší z míče na kopanou, ale ta byla lehká a příliš pomalá. Tak jsme zkusili s plným míčem na košíkovou. Ale ten byl příliš veliký a těžký a hráči nemohli míč dobře ovládat. Bylo mnoho úrazů a zranění, hlavně prstů. Dohodli jsme se s hráči, kterým se hra líbila, na míči, kterého se dnes užívá pro odbíjenou a který nám zhotovila na zkoušku firma Spalding." William G. Morgan novou hru nazval mintonette. Na podzim roku 1896 byla odbíjená poprvé prezentována na konferenci pracovníků YMCA, která se konala ve Springfield College. Na každé straně hrálo 5 hráčů. A. T. Halstet navrhl, aby se nazvala "volley-ball" podle: odrážení míče - to volley the ball.

Počátky volejbalu V roce 1896 vyšel prvý článek o odbíjené. Ve "Physical Education" psal J. Y. Cameron: "Volleyball je nová hra, výborně se hodící pro tělocvičny a sály, která však může být hrána i venku. Může ji hrát každý počet hráčů. Hra spočívá v uvedení míče v pohyb přes vysokou síť z jedné strany na druhou, berouc tím podíl ze dvou her - tenisu a handballu." Od roku 1896 dostává volejbal herní strukturu v podobě pravidel hry, které uveřejňuje J. J. Cameron. Hřiště na volejbal pak byla zakládána na koupalištích, v letoviskách a v některých sportovních střediscích. Hra byla oblíbena hlavně u mládeže. Proto přibývalo hřišť též ve školách, kolejích a v rekreačních střediscích

Počátky volejbalu u nás:

1924 - turnaj mužů v Bystřici p.Hostýnem
V letech po I. světové válce organizovalo ministerstvo národní obrany šestitýdenní cvičitelské kursy. Tyto kursy se konaly ve Strakově akademii, a jejich účastníci spávali v kasárnách na Pohořelci. Samotný výcvik pak probíhal na hřišti Slávie na Letné. Technickými a odbornými pracovníky kursů byli profesor J. A. Pipal, kapitán Machotka a instruktor J. W. Yonger. Hlavní náplní kursů byla v té době lehká atletika. Hlavní aktér těchto kursů, prof. Pipal, připravoval v kursech také závodníky na první poválečnou olympiádu v Antverpách. Díky mezinárodním stykům, poznali účastníci v kursech jako první v nové republice i u nás dosud velmi málo známé hry jako volejbal, basketbal a další tzv. americké hry.

1920 - muži YMCA Kroměříž Od roku 1921 začal dostávat volejbal u nás i organizační strukturu, proto právě tento letopočet uvádíme jako počátek organizovaného volejbalu u nás. V roce 1923 vyšla první oficiální pravidla pro volley-ball, basket-ball, playground-ball a hand-ball. Vydalo je vydavatelské oddělení organizace YMCA v Československu.

V prvních letech hra pod vysokou sítí dostala české jméno podbíjená. Existovalo i několik podob anglických názvů: wolley-ball, wolleyball, volley-ball i volleyball. V padesátých letech se pak tyto názvy přestaly téměř používat, neboť bylo nařízeno používat český termín odbíjená.

20. a 30. léta

1927 - Sokol Brno I. x Sokol Kroměříž V roce 1924 byl založen ČVBS (Český Volejbalový a Basketbalový Svaz). V témže roce se hrála první oficiální soutěž - mistrovství republiky mužů. Vítězem se stal tým pražské Strakovy akademie (vysokoškolský volejbalový klub). Ten se stal mistrem i v roce 1926, kdy mu byl předán poprvé putovní pohár. Věnoval jej Dr. Smotlacha. Na rozvoj volejbalu měli značný vliv i členové Sokola, studenti a skauti. V roce 1929 se poprvé stalo mistrem republiky sokolské družstvo - Sokol Kroměříž. V roce 1930-31 zvítězila opět Strakova akademie, v roce 1932 svůj triumf zopakoval Sokol Kroměříž.

Kompletní přehled přeborníků republiky 1920 - 1929:

1924 Strakova akademie Praha
1925 Vysokoškolský volejbalový klub Praha
1926 Vysokoškolský volejbalový klub Praha
1927 Strakova akademie Praha
1928 Strakova akademie Praha
1929 Sokol Kroměříž

1931 - Tyršovy hry: Sokol Kroměříž x VS Marathon Velkým mezníkem rozvoje volejbalu se stal rok 1936 zásluhou vstupu Trampské volejbalové ligy (TVL) do ČVBS. Sloučením se rozrostla členská základna na 50 klubů po celé republice. Léta 1935-1940 je možno nazvat zlatou dobou volejbalu.

Kompletní přehled přeborníků republiky 1930 - 1939:

RokDružstva mužů Družstva žen
1930Strakova akademie Praha
1931Strakova akademie Praha VVS Praha
1932Sokol Kroměříž VVS Praha
1933VS Marathon Praha VVS Praha
1934VO Sumter Sokol Plzeň I
1935Sokol Plzeň Sokol Plzeň I
1936Sokol Kroměříž Sokol Plzeň I
1937Sokol Vysočany Sokol Plzeň I
1938Sokol Vysočany Nekonalo se
1939Sokol Pardubice Sokol Plzeň I


Rok 1936


Výsledky domácích soutěží:

Mistrovství ČSR

Muži: 1. Sokol Kroměříž, 2. Sokol Vysočany, 3. SK Slavia Praha
Ženy: 1. Sokol Plzeň, 2. Vysokoškolský sport Praha, 3. Sokol Brno

Mistrovství Čech

Muži: 1. Sokol Vysočany, 2. SK Slavia Praha, 3. VS Strakova akademie
Ženy: 1. V.B.V.S., 2. Sokol Plzeň, 3. ŽSK Praha

Mistrovství Moravy: 1. Těl. jed. Sokol Kroměříž, 2. Těl. jed. Sokol Přerov, 3. SK Baťa Zlín.

Mistrovství Slovenska: IMCA Bratislava

Mistrovství pražského okrsku:

I. liga: 1. SK Slavia, 2. VS Strakova akademie, 3. TJ Sokol Vysočany¨
II. liga: 1. VS Marathon, 2. SK Smíchov, 3. Kladenská šestka

Mistrovství západočeského okrsku: 1. TJ Sokol Plzeň V., 2. TJ Sokol Plzeň I.

Mistrovství jihočeského okrsku: 1. SK Strakonice, 2. TJ Sokol Č. Budějovice