O nás - Info

VOLLEYBALL NYMBURK

projekt „ Sportovní výchovy zaměřený na volejbal“ 

Volejbal má v Nymburce dlouhou tradici datovanou už příchodem volejbalu do Čech, což je od roku 1921. Od té doby byl volejbal nedílnou součástí společenského života v Nymburce až do současnosti. Nyní je volejbal v Nymburce opět na vzestupu, především v mládežnických kategoriích chlapců i dívek. Také týmy mužů a žen hrají výkonnostní soutěže - krajské přebory. Veškerá tato sportovní činnost je realizována klubem Volleyball Nymburk, který se stal jediným nástupnickým klubem bývalých volejbalových družstev v Nymburce - Sokola Nymburk, Lokomotivy Nymburk, Adély Nymburk, Rémy Nymburk a VK Nymburk. Klub Volleyball Nymburk přispívá k rozvoji výkonnostního volejbalu ve městě i okolí, a to především mládeže (chlapců i dívek) v návaznosti na dospělé kategorie.

Projekt „Sportovní výchovy zaměřený na volejbal“ je určen zejména pro děti a mládež ve věku od 6 let a přispívá k jejich pohybovému a sportovnímu rozvoji. Hlavním cílem projektu je fungující volejbalový klub a výchova mládeže. Účelem je organizování volného času dětí a mládeže v klubu i na školách se zaměřením na pravidelnou sportovní, tělovýchovnou aktivitu a zdravý životní styl.

Základem projektu je zapojit děti a mládež do sportovní aktivity a provádět pravidelnou sportovní činnost i jednorázové akce za pomoci odborně vzdělaných učitelů a instruktorů. V současnosti sdružujeme již na 220 dětí a mládeže (chlapců i dívek) ve 13 mládežnických týmech, které hrají pravidelné volejbalové soutěže. Financování klubu Volleyball Nymburk je zajištěno především podporou od města Nymburk, z Národní sportovní agentury, ze Středočeského kraje a samozřejmě také vlastními příjmy. Toto spojení je nezbytným základem pro rozvoj sportovní činnosti dětí a mládeže ve městě.

Cílem projektu je podpora volejbalové přípravy nejen talentovaných dětí, ale i ostatních dětí se zájmem o pohyb a sport od přípravky, žákovské, kadetské a juniorské kategorie až po dospělé. Činnost projektu je zabezpečována prostřednictvím zapsaného spolku Volleyball Nymburk z.s.

Projekt navázal na systém vytvářený klubem VK Nymburk a Volleyball.cz, který fungoval od roku 2005. Oba subjekty v roce 2010 sloučily svoje úsilí do jednotného volejbalového celku v Nymburce pod spolek „Centrum sportu“ Nymburk, který byl následně v roce 2016 přejmenován na Volleyball Nymburk z.s. Klub Volleyball Nymburk vytváří podmínky pro smysluplné vyžití děti a mládeže ve volném čase. Zároveň tento projekt reprezentuje město Nymburk i ostatní kooperující subjekty.

Projekt „Sportovní výchova zaměřená na volejbal“ je realizovaný spolkem Volleyball Nymburk a poskytuje dětem a mládeži možnost sportovního vyžití, což je jeho hlavním cílem.

Projekt zajišťuje klub Volleyball Nymburk z.s. následovně: 

a)   Zajištění odborného dohledu nad tréninkovým procesem (šéftrenérem).

b)  Odborná pomoc při organizaci turnajů a mistrovských utkání mládežnických týmů.

c)   Prezentace projektu na internetových stránkách projektu www.volleyball.cz, Facebooku a Insragramu.

d)   Zajišťuje haly a sportoviště pro všechny týmy.

e)   Zajišťuje odborné trenéry a instruktory.

Věříme, že tento projekt je natolik zajímavý, aby Vás zaujal při navázání partnerství mezi Vaší firmou a projektem klubu Volleyball Nymburk. Vzájemná spolupráce vytvoří podmínky pro smysluplné využití volného času pro děti a mládež.

Volejbal je moderním dynamickým sportem. Hra není kontaktní, a tím nutí všechny zúčastněné k maximální úrovni spolupráce. Také rozvíjí nejen herní dovednosti, ale i týmového ducha a cítění. Volejbal zároveň poskytuje hráčům i hráčkám nekonečné množství zábavy a zdravých emocí.

Ve světě je volejbal nejmasověji rozšířený kolektivní sport. I u nás navazuje na bohatou a úspěšnou tradici. Jedná se o sportovní odvětví, které je dostupné finančně jak začínajícím, tak pokročilým sportovcům.

Děkujeme za každou pomoc, která nám umožní realizaci společných plánů. 

Vojtěch Věchet – předseda Volleyball Nymburk z.s.